Antalya AKEV Üniversitesi, 2017

Program Hakkında

Not: Bu program 2017-2018 Akademik yılında öğrenci almamıştır.
Tekstil ve Moda Tasarımı lisans programı mezunları çeşitli sektörlerde tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi bu alanda araştırmacı ve akademisyen olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilirler. Tekstil ve Moda Tasarımcısı ünvanı ile mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları yıllar boyunca görmüş oldukları çeşitli dersler ve onları uzmanlaşmaya yönlendiren seçmeli derslerdeki birikimleri ve yetenek düzeyleri ile önlerinde çok çeşitli çalışma olanakları vardır.

Tekstil ve Moda tasrarımcıları, ekstil materyalleri ve giysilerin teknik, işlevsel ve estetik kriterlere göre tasarımlanmasına özelleşmiş bir eğitim programından geçerler. Tekstil ve Moda tasarım alanı sadece giysi tasarımı değil aynı zamanda tekstillerin yüzeyleri, renk ve doku gibi unsurlara göre düzenlenmesini konu edinir. Tekstil ve Moda tasarımı bölümünden mezun olan kişiler giysilerin kalıp, siluet, trend ve doku gibi özellikleri ile ilgili dersleri de kendi eğitimleri içinde alırlar. Akademisyen olarak çalışmak isteyen ve buna ilgi duyan öğrencilerimiz Y.Lisans progamına başvurup kabul edildikten sonra üniversite bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirler. Çalışmalarında başarılı oldukça Doktora derecesini alabilir. Sırasıyla Yrd.Doçent, Doçent ve Profesörlük derecelerine ulaşabilirler. Özel sektörde faaliyet gösteren moda tasarım fikrinden, pazar ve trend araştırmasına, yaratıcı ürün çözümlemelerine, çağdaş kalıp ve dikim tekniklerine ve sunum biçimlerine uzanan tasarım sürecini gerçekleştiren moda tasarımcıları; bu fikir ve ürünleri, doğru kimlik ve markalarla uygun tüketici ve pazarlarla buluşturan, pazarlama ve yönetim stratejilerini geliştiren, aynı zamanda bu sürecin pazarlama, satış ve iletişim aşamalarını yürütmek üzere markalı ya da fason olarak seri üretim yapan hazır giyim fabrikalarından, kişiye özel üretim yapan moda atölyelerine uzanan geniş yelpaze oluşturan kurumlarda çalışırlar. Bunların dışında da kendi tasarım atölyelerini kurarak serbest piyasada çalışmaya ve iş almaya, yarışmalara katılmaya da yönelebilirler.

Temel Tekstil ve Moda Tasarımı formasyonu vermeyi amaçlayan zorunlu dersler sürecinde, strateji ve yöntem şöyle açıklanabilir: Eğitimin ilk yılında öğrencilerin Tekstil ve Moda Tasarımı konularında genel bilgileri almaları, yetenek ve becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen ve öğrencinin düşünce ufkunu açan "yaratıcı" tasarım eğitimi yapılmaktadır. İlk yılın ardından Tasarım Dersleri nitelik değiştirerek uygulanabilir, teknoloji ağırlıklı tasarımlara doğru yönlendirilmektedir. Program içinde ağılıklı yere sahip olan tasarım dersleri zaman açısından hemen hemen eşit ağırlık taşıyan çizim, kalıp ve dikim dersleri ile takviye edilmekte ve böylece tasarımın teknolojik boyutu da öğrencilere verilmektedir. 4 yıllık lisans eğitimi süreci sonunda temel tekstil ve moda tasarımcısı niteliklerine sahip; seçme ders grupları aracılığı ile, mezuniyet sonrası çalışma alanına ilişkin alansal bilgi ve beceriye ulaşmış tasarımcıların yetiştirilmesi bölümümüzün temel stratejisidir. Seçme ders gruplarının; teknolojiye, tarih ve kurama, bilgisayar kullanımına, pazarlama ve sunuma yönelik olmak üzere alan gruplamaları oluşturulmaktadır.

Öğrencilerin “kendisiyle, doğayla ve diğer insanlarla barışık, kendi iç zenginliğinin sınırlarını keşfeden, olayları ve olguları kendi süzgecinden geçirebilen, kendi yaratıcı potansiyelini açığa çıkartmak ve bu potansiyelini sonuna kadar geliştirmek için güç sergileyen ve sürekli yetkinleşen” insanlar olabilmeleri için her türlü bilim, kültür, sanat ve sosyal etkinlik alanlarını oluşturmaktır.

Güncel duyuru bulunmamaktadır.
Haber girişi yapılmamıştır.
Bu hafta için etkinlik girilmemiştir

Kadriye Mah. Celal Bayar Cad. No:5-6 Serik/ANTALYA

444 1 264

info@akev.edu.tr

akev.edu.tr


BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN


Img

Yükleniyor